ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιθ΄ 1-10)

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ δημόσιου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιτελώνη νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἡ ἐπιθυμία του νά μπεῖ στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ μυστικός διάλογος ἀνάμεσα στή ματιά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ζακχαίου πάνω στό δέντρο, ἡ αὐθόρμητη καί ἔμπρακτη μετάνοια τοῦ ἀρχιτελώνη, ἡ διακήρυξη τοῦ Σωτήρα ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη «σωτηρία ἐγένετο» στό σπίτι τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅλα τοῦτα τά περιστατικά τῆς ἱστορίας τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά καί τά πιό γνωστά. Περισσότερα »

Η αρχαία Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στην Παναγία Φανερωμένη

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015, κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης η αρχαία Θεία Λειτουργία που συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος.

Από τον Ιερό Ναό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιζ΄ 12-19)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοὶ μου, ὅπως μᾶς τό βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφὴ «διῆλθε εὐεργετῶν», δηλαδή, πέρασε τὴ ζωὴ Του εὐεργετώντας καὶ προσφέροντας ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους. Δὲν ἔφερε μόνο τὴ σωτηρία στὸν κόσμο μὲ τήν ἐνσάρκωση Του καὶ τή σταυρικὴ Του θυσία, ἀλλὰ ἀνακούφισε τούς ἀρρώστους τούς πονεμένους καὶ τούς δυστυχισμένους. Ἕνα τέτοιο περιστατικὸ μᾶς διηγεῖται σήμερα ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὅταν δέκα λεπροὶ ἄνδρες τοῦ ζήτησαν τὴ θαυματουργικὴ Του βοήθεια καὶ χάρη, γιὰ νὰ τούς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴ βαρειὰ ἀσθένεια ποὺ τούς τυραννοῦσε. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ

 (Ματθ. δ΄ 12-17)

«Λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα»

Ἡ ἡμέρα τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὀνομάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας «ἡμέρα τῶν Φώτων» γιά τρεῖς κυρίως λόγους: Πρῶτον, γιατί ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μέ τή διδασκαλία του ἐφώτισε τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Δεύτερον, γιατί ἐμφανίσθηκε τό ἅγιον Πνεῦμα «ἐν εἴδει περιστερᾶς», καί τρίτον, γιατί τήν ἡμέρα ἐκείνη φωτίζονταν μέ τό ἅγιο Βάπτισμα οἱ κατηχούμενοι. Ἡ ὑμνολογία μας τίς ἡμέρες αὐτές εὐρύτατα κάμει λόγο περί τοῦ Φωτός. Ἐπιβάλλεται λοιπόν νά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά ζήσουμε τόν τρόπο ἀποκτήσεώς του. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ – 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Μάρκ. 1, 1-8

Ἀποκαλυπτική φαίνεται στό βάθος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Τό περιεχόμενο της, οἱ ἀλήθειες καί ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο αὐτές ἐκφράζονται, μᾶς ὁδηγοῦν στόν ἴδιο τό Θεό. Αὐτός εἶναι στήν πραγματικότητα ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δρᾶ καί ἐνεργεῖ.

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος ὅταν γράφει «ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», θέλει νά φανερώσει τό σχέδιο τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον ἔγινε γνωστό διά τῶν προφητειῶν. Αὐτές οἱ προφητεῖες ἐκπληρώνονται στό πρόσωπο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κλείνει τήν παλαιά ἐποχή καί στέκεται στήν ἀρχή τῆς νέας ἐποχῆς τοῦ Μεσσία. Περισσότερα »

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2015

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2015

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

μέ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Μητέρας Του και δικῆς μας Μητέρας ἔτι δε καί τῆς μεσιτείας πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ἁγιοτάτης μας Εκκλησίας εἰσερχόμεθα σήμερα ἡμερολογιακά εἰς νέον ἐνιαυτόν, τό σωτήριον ἔτος 2015. Ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου, ὁ ὁποῖος μετρᾶ τούς χρόνους καί τούς καιρούς τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πληρεξούσιος τῆς ὁποίας ἐτάχθη ὁ ἄνθρωπος ἐργαζόμενος καί φυλάττων αὐτήν την θεόσδοτον δημιουργίαν κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν, εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον. Περισσότερα »

Κάλαντα & Eυχές για την Πρωτοχρονιά στο Επισκοπείο Κοζάνης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την Τετάρτη 31η Δεκεμβρίου, από τις 10.00 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.

Από την Ιερά Μητρόπολη

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Ευχές στον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο

Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο Κοζάνης και Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών

Εν όψει της επερχόμενης μεγάλης εορτής της του Χριστού Γεννήσεως η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ανακοινώνει τα εξής:

1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Τετάρτη 24η Δεκεμβρίου, από τις 10.30 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.

2. Την ημέρα των Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Για διευκόλυνση των πιστών θα τελεστεί και δεύτερη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων (από τις 9.30 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.) στους Ιερούς Ναούς της Κοζάνης: α) Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου) και β) Παναγίας Φανερωμένης.

3. Την Παρασκευή 26η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, όπου και θα τιμήσει με το Σταυρό του Αγίου Νικολάου τον κ. Γεώργιο Φεργαδά, για τη συνεισφορά του στην ανέγερση του εξωκλησίου της Αγίας Βαρβάρας στην Γέφυρα Σερβίων.

4. Το Σάββατο 27η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης κ. Παύλος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού.

5. Τήν Κυριακή 28η Δεκεμβρίου θα τελεστεί η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου.

 Από την Ιερά Μητρόπολη