ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μαρκ. ιε΄43 – ιστ΄8)

 Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Πέρασαν ἤδη δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Αὐτὸ τὸ ἀναστάσιμο πανηγύρι εἶναι πανηγύρι διαρκείας. Δὲν εἶναι μόνον οἱ τρεῖς ἡμέρες τὴς κύριας ἑορτῆς. Οὔτε μόνον οἱ σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν Κυριακὴ τὴς Ἀναστάσεως. Εἶναι ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἀφοῦ κάθε Κυριακὴ μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας γιορτάζουμε πανηγυρικὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ μόνον αὐτὸ τὸ λατρευτικὸ πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας ἀρκεῖ γιὰ νὰ δείξει ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἀναστάσεως στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν. Εἶναι αὐτὴ ποὺ φωτίζει καὶ νοηματοδοτεῖ τὸν βίο μας. Εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνει ἀπαντήσεις καὶ λύσεις στὰ πιὸ ζωτικὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, ὅπως τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου καὶ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς. Περισσότερα »

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΙΖΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Το κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι βάσει τη με αριθμ. 40/2015 απόφασης της Διοικούσης αυτό Επιτροπής θα χορηγήσει για το έτος 2015 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, ποσού 7.000€ έκαστη. Οι υποψήφιες θα πρέπει βάσει της διαθήκης και του νόμου να : 1ον. Κατοικούν μόνιμα , να είναι δημότες και να έλκουν την καταγωγή τους από τη πόλη της Κοζάνης, 2ον. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, 3ον. Να πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο εντός τριών ετών από την έγκριση του βοηθήματος ( εάν για τον οποιονδήποτε λόγο ο γάμος δεν τελεστεί εντός της τριετίας, η επιλεχθείσα κοπέλα εκπίπτει του δικαιώματος της, το οποίο ως προσωποπαγές δεν μεταβιβάζεται σε καθολικούς και ειδικούς διαδόχους της ) και 4ον να είναι πτωχές – άπορες, με οριζόμενο οικογενειακό εισόδημα, εάν δεν υποβάλλουν οι ίδιες δήλωση, κάτω από 20.000€, ή προσωπικό, εάν Περισσότερα »

H Iερή Eικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας στην Κοζάνη

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας θα αγιάζει με την έλευσή της την πόλη της Κοζάνης από την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 17 Απριλίου 2015, έως και τις 2 Αυγούστου.

Στην Ιερή Μονή της Γενέσεως της Θεοτόκου Ζιδανίου θα ψαλεί την Παρασκευή η εναρκτήρια Ακολουθία του Πάσχα, στις 3.45 μ.μ.. Στη συνέχεια η Ι. Εικόνα θα αναχωρήσει με τιμές, επάνω σε στρατιωτικό όχημα (τζιπ), συνοδευόμενη από δύναμη της Τροχαίας και η πομπή θα σταματά στις Κοινότητες της διαδρομής, ώστε να αγιάζεται ο πιστός λαός και να αναπέμπεται δεήση.

Το πρόγραμμα διέλευσης έχει ως εξής: Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ – 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

(Ἰω. 20, 19-31)

Τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί Χριστιανοί, δέν τελειώνει στό σταυρό καί τήν ταφή του. Ὁ Χριστός «ἀπέθανε καί ἀνέστη». Ἡ Ἀνάστασή του εἶναι τό κέντρο τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ Ἀνάσταση, θά εἴμασταν «οἱ ἐλεεινότεροι τῶν ἀνθρώπων», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Ζοῦμε λοιπόν μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς αἰωνίου εὐφροσύνης, γιατί «τά πάντα πεπλήρωται φωτός, ὁ οὐρανός τέ καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια». Περισσότερα »

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2015

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη.

Πάσχα ἱερὸν καὶ Πάσχα σωτήριον ἑορτάζομεν καὶ πανηγυρίζομεν. Χάριν αὐτοῦ χτυποῦν πανηγυρικῶς οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, παιανίζουν τὰ μουσικὰ ὄργανα, ψάλλουν οἱ ἱεροψάλτες μας, λαμπροφορεῖ ὁ περιούσιος λαὸς μας καὶ ἡ φύσις ἀγάλλεται.

«….Ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων…» (8η Ὠδὴ Ἀναστάσιμου Κανόνος) ψάλλει καὶ μελωδεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων. Καὶ ὅμως γιά τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία τά πάντα εἶναι «σήμερα»∙ δέν ὑπάρχει χρόνος γιά τὸν Θεό! Ὅλα εἶναι ἕνα αἰώνιο καὶ ἀτελεύτητο σήμερα. Περισσότερα »

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Σεβασμ. Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου για την περίοδο του Πάσχα 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου για την περίοδο του Πάσχα 2015 έχει ως εξής:

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30 π.μ.: Εσπερινός μετά Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου στην Ι. Μονή Παναγίας Ζιδανίου.

Ώρα 7.00 μ.μ.: Ακολουθία Αχράντων Παθών στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 8.00 π.μ.: Ακολουθία των Μεγάλων& Βασιλικών Ωρών και Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού.

Ώρα 5.30 μ.μ.: Έξοδος ιερού Επιταφίου στον Ι. Κοιμητηριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Κοζάνης.

Ώρα 7.00 μ.μ.: Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης και Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

(Ἰω. 12, 1-18)

Κυριακή τῶν Βαΐων σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, στήν πόλη, ἡ ὁποία «ἀπέκτεινε τούς Προφῆτες καί λιθοβόλησε τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν». Περισσότερα »

Ιερή Αγρυπνία με την ευκαιρία της παραμονής της Εικόνας του Αγίου Φανουρίου

Η Ιερή Εικόνα του Αγίου Φανουρίου, του νεοφανούς Μάρτυρα, του πολιούχου και προστάτη της Ρόδου, εκτίθεται προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Η Εικόνα θα παραμείνει ως την Παρασκευή 3 Απριλίου στον Ναό, όπου καθημερινά τελούνται ιερές Ακολουθίες και μπορούν, όσοι επιθυμούν, να φέρνουν φανουρόπιτες, που θα ευλογούνται στο τέλος των Ακολουθιών.

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών έχει ως εξής: Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

(Μαρκ. ι΄ 32-45)

Πέμπτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν σήμερα, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, καὶ ἡ Ἐκκλησία, προβάλλει τόν βίο μιᾶς μεγάλης Ἁγίας, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τό κάνει αὐτὸ διότι πλησιάζει τό τέλος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ φροντίσουν, ὥστε νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ καθαρισθοῦν ἀπὸ τήν ἁμαρτία, ἔχοντας σὰν παράδειγμά τους τήν ἑορταζομένη ἁγία. Παράλληλα, ὅμως, προετοιμάζει σιγά – σιγὰ καὶ τήν εἴσοδο μας στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, μέ σκοπὸ νὰ ζήσουμε, ὅσο γίνεται περισσότερο μυστηριακά, τὶς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα καὶ νὰ βιώσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κύριου σὰν τό μόνο σωτηριολογικό γεγονός. Περισσότερα »

Ιερές Ακολουθίες Μεγάλης Σαρακοστής και ο Ακάθιστος Ύμνος

Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου

υπό την σκέπη της Εικόνας του Αγίου Φανουρίου.

Την Κυριακή ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός.

 

1. Η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου τελείται σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, στους Ιερούς Ναούς. Στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης η Ακολουθία θα τελεστεί στις 7.00 μ.μ., χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου. Περισσότερα »