Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος

Ἐπί  τῇ  Ἑορτῇ  τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  Γεννήσεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρασύρονται καί πείθονται ἀπό τόν διάβολον ὅτι ἐάν καταλύσουν τόν κανόνα τῆς νηστείας θα γίνουν θεοί! Ἔχει τόν τρόπον του ὁ διάβολος, ἐμπειρία αἰώνων στήν διπλωματία, τήν ὑποσχεσιολογίαν καί τήν παρουσίασιν τοῦ δηλητηρίου τῆς ἁμαρτίας ὡς ἡδύποτον ἀπολαυστικόν· καί ἀλοίμονον στά ἀνυποψίαστα θύματά του.

Εὐγενέστατος καί καλοσυνάτος ἐπισκέπτης γνωρίζει στήν Εὔα τί τούς ἐδίδαξε ἀλλά καί τί τούς ὑπεσχέθη ὁ Θεός καί Δημιουργός τους, ὅτι δηλαδή ἐάν τηρήσουν τίς ἐντολές Του, θα γίνουν θεοί. Ἄς ἀκούσωμεν ὅμως τόν διάλογον διαβόλου καί Εὔας, ὅπως τόν παρουσιάζει ἡ Ἁγία Γραφή. Ρωτᾶ, λοιπόν, ὁ διάβολος τήν γυναῖκα: «Εἶπε πράγματι ὁ Θεός νά μή φάγητε ἀπό πᾶν δένδρον τοῦ κήπου; Ἡ δε γυνή ἀπήντησεν εἰς τόν ὄφιν: δυνάμεθα νά φάγωμεν ἀπό τούς καρπούς τῶν δένδρων τοῦ κήπου‧ μόνον δέ διά τόν καρπόν τοῦ δένδρου τοῦ εὐρισκομένου εἰς τό μέσον τοῦ κήπου εἶπεν ὁ Θεός: νά μήν φάγητε ἀπό αὐτόν οὔτε νά τόν ἐγγίσητε, διά νά μήν ἀποθάνητε». Καί ὁ Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

(Ματθ. β΄ 13-23)

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ζοῦμε ἀκόμη μέσα στὸ ἑορταστικὸ κλῖμα τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζει τὴ σημερινὴ Κυριακὴ «Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα». Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δείχνει φανερὰ ὅτι συνεχίζει τὸν χριστουγεννιάτικο ἑορτασμό. Γι’ αὐτὸ καὶ προβάλλει σήμερα περιστατικά ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνέβησαν σχετικὰ σύντομα μετὰ τὴ Γέννησή του. Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴ φυγὴ τοῦ Χριστοῦ στὴν Αἴγυπτο, γιὰ τὴ σφαγὴ τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ἡρώδη καὶ τέλος γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐγκατάστασή του στὴ Ναζαρέτ. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ματθ. α΄, 1-25

Μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκούσαμε τήν ἀρχή τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστός κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπό τά ὀνόματα πού ἀκούσαμε μᾶς εἶναι γνωστά –ὅπως τά ὀνόματα τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Δαυίδ- τά πιό πολλά ὅμως μᾶς εἶναι ἄγνωστα. Αὐτός ὁ κατάλογος μᾶς δείχνει τήν πορεία τῆς φροντίδας τοῦ Θεοῦ γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Τά ὀνόματα αὐτά εἶναι ἀντιπροσωπευτικά τῶν ἀνθρώπων, πού γενιές ὁλόκληρες περίμεναν τή μεγάλη ὥρα, τόν ἐρχομό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εἶναι οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ἀπό γενιά σέ γενιά πρόσμεναν τή στιγμή κατά τήν ὁποία οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὑποσχέσεις του, θά γίνονταν πραγματικότητα. Περισσότερα »

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ERANOS ΑΓΑΠΗΣ 2014

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Στην πόλη της Κοζάνης: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Η Εκκλησία τηρώντας τις εντολές του Κυρίου, που δεν μας επιτρέπουν να ζούμε σύμφωνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες μας αλλά μας διδάσκουν τη μέγιστη προς τον πλησίον Αγάπη, ασκεί τη φιλανθρωπία αθόρυβα και διακριτικά, βρίσκοντας πάντα να δώσει στους ενδεείς που πρσφεύγουν κοντά της. Από τα αποστολικά χρόνια με τις λογίες, τους εράνους δηλαδή για τους φτωχούς, μέχρι και σήμερα με τον Έρανο της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», η Εκκλησία δεν λησμονεί το χρέος της Αγάπης. Ένα χρέος που μένει ανεξόφλητο όσο υπάρχει δίπλα μας η φτώχεια, η αρρώστια, η ένδεια κι ο πόνος, τα οποία δυστυχώς πλήττουν όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας.

Για την ανακούφιση, λοιπόν, των αναξιοπαθούντων αδελφών μας η Ιερά Μητροπόλις Σερβίων και Κοζάνης, μέσω του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της, θα διενεργήσει για μία ακόμη χρονιά τον Έρανο της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Με τα έσοδα του Εράνου ενισχύεται το έργο των δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων, τα οποία λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη στην Κοζάνη και τα Σέρβια. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύει η πατρίδα μας βρίσκουν θαλπωρή στα Κοινωνικά Παντοπωλεία περί τις 670 οικογένειες (και δυστυχώς ο αριθμός όλο και αυξάνεται).

Ο φετινός «Έρανος της Αγάπης» θα διενεργηθεί στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Μητροπολιτικής περιφέρειας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και στην πόλη της Κοζάνης την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Συνεργεία με επικεφαλείς Εφημέριους της Ιεράς Μητροπόλεως θα σας επισκεφθούν και θα χτυπήσουν την πόρτα σας. Θα χτυπήσουν την πόρτα της καρδιάς σας. Κινηθείτε και ανταποκριθείτε φιλόθεα και φιλάνθρωπα.

Είναι ευκαιρία τις άγιες και χαρμόσυνες αυτές ημέρες να αφήσουμε να μας κυριεύσει η φιλανθρωπία, η ευαισθησία κι η ευγένεια στην ψυχή μας και να προσφέρουμε ο,τι πολυτιμότερο έχουμε: την Αγάπη μας.

«Καλά Χριστούγεννα, με Χριστό στις καρδιές μας»

 

Από την Ιερά Μητρόπολη

Yυποδοχή Ιερού λειψάνου του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου

Την  Πέμπτη  11  Δεκεμβρίου στις  5.00  το  απόγευμα  στον  Ιερό  Ναό  Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  Κοζάνης  θα  γίνει  υποδοχή του Ιερού λειψάνου του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου, με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Ναού επί τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος. Το  τίμιο  λείψανο  θα  παραμείνει  στον  Ναό  μέχρι  το  απόγευμα  της  Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

 

Καθημερινά θα τελούνται  ιερές  ακολουθίες  κατά το  εξής πρόγραμμα: Περισσότερα »

Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στην Κοζάνη

Agia_Anna_07

Την  Τρίτη  09  Δεκεμβρίου  πανηγυρίζει  το  Ιερό  Εξωκλήσιo  Αγίας   Άννης  Κοζάνης, επί τη εορτή της Συλλήψεως  της Αγίας Άννης, μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου.

          Οι  ιερές  ακολουθίες  θα  τελεσθούν  κατά  το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ  08  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

5.00 μ.μ.: Μέγας  Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

ΤΡΙΤΗ  09  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

7.30 π.μ.: Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία.

Εκ του Ιερού Ναού

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ιδ΄ 16-24)

«Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα»

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μεγάλο δεῖπνο τοῦ Θεοῦ γιά τό ὁποῖο μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι μία αἰωνία πνευματική εὐτυχία. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας πού παραθέτει ὁ Θεός σ’ ἐκείνους πού ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκλησή του καί στό ὁποῖο ἐπιφυλάσσει τήν εὐφροσύνη τῆς συνδιαγωγῆς μέ τήν Παναγία Τριάδα. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 13, 10-17

Ἡ σημερινὴ διήγηση τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ καταδίκη τῆς θρησκευτικῆς τυποκρατίας καὶ ὑποκρισίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπογραμμίζει τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο κι ὄχι γιὰ τοὺς θεσμοὺς, ποὺ ὁ ἴδιος ἔδωσε στόν ἄνθρωπο γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ ρύθμιση τῆς ζωῆς του. Περισσότερα »

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικες Δημιουργίες», που διοργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος Αύρα Λεπτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ναού. Θα δημιουργήσουμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά αντικείμενα και χειροτεχνήματα. Το κόστος των υλικών (τα οποία έχουμε ήδη προμηθευτεί στον Ναό) ανέρχεται στα 2€ ανά άτομο.

Εκ του Ιερού Ναού

Πανηγυρίζει ο πολιούχος της Κοζάνης Άγιος Νικόλαος

Λιτανεία Αγ. Νικολάου

Τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Νικόλαο θα τιμήσει με τη δέουσα λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη η Κοζάνη το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στον ομώνυμο Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό της Ναό.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών του εορτασμού έχει ως εξής: Περισσότερα »